Visi dan Misi

VISI

  • Meningkatkan perkembangan intelek pelajar yang mampu berdaya saing berteraskan tenaga professional demi memartabatkan Falsafah Pendidikan Negara

MISI

  • Meningkatkan pencapaian UPSR secara berterusan
  • Meningkatkan prestasi murid bukan kelas peperiksaan
  • Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kobdusif untuk melahirkan pelajar yang menguasai 4M
  • Melahirkan pelajarĀ  yang berfikiran kreatif