Hala Tuju Sekolah

  • Kecemerlangan ilmu ke arah cemerlang dan terbilang.
  • Keunggulan kepimpinan dan pengurusan
  • Kemantapan sahsiah
  • Cinta akan negara
  • Menjalinkan hubungan di peringkat an